قانون 2/3hدر کانالهای داینامیک

ابتدا کانال مورب را ترسیم کرده وسپس یک خط عمودی تریم می‌کنیم واز تقاطع خطوط عمودی با خطوط مورب یک فیبو اصلاحی ترسیم می‌کنیم .از تلاقی خطوط سطح 162 با خط عمودی محل عبور 2/3hمورب پیدا می‌شود.

 

 

 

در این حالت فاصله قیمتی بین سقف وکف را اندازه‌گیری می‌کنیم و بعد ورود به معاملات tp را به اندازه دو سوم فاصله بین ان سقف و کف قرار می دهیم.

نحوه مشخص کردن 2/3hهای مورب یا داینامیک

  1. ابتدا خط روند وخط کانال را مشخص می‌کنیم.
  2. به صورت دلخواه یک خط عمودی ترسیم می‌کنیم.
  3. فیبو retracementرا از تقاطع خط عمودی با خطوط مورب ترسیم می‌کنیم.
  4. تقاطع سطوح 162 با خط عمودی محل قرار گیری خطوط مورب 2/3h می باشند.

نکته: این تکنیک یکی از پر کاربردترین تکنیک‌های معاملاتی می‌باشد .

قوانین این قانون

  1. بهترین تایم فریم در بازار داخلی روزانه می باشد منتها در بازارهای مختلف تریدر حق انتخاب دارد.
  2. خطوط حمایت ومقاومت در سقفها وکفها در شکافها قرار گیرند.
  3. کف وسقفهای زیر 50% فیبوناچی نامعتبر هستند یعنی اگر فیبو را از کف به سقف ترسیم کردید اصلاح کمتر از 50% کف معتبری برای ما نیست.
  4. سقف وکفها ماژور باشند.

نحوه معامله در قانون دو سوم اچ

حال قصد داریم نحوه گرفتن معامله در قانون 2/3H را توضیح دهیم

به شکل ومثال زیر توجه کنید:

 

در شکل فوق آخرین سقف وکف را مشخص کردیم ،منتظر می مانیم تا قیمتها از کف عبور کردند حال با استفاده از قانون 2/3H در می یابیم که قیمتها تا 500 تومن کاهش پیدا خواهند کرد .

 

ما در کف 2/3Hبا دو مسله رو برو هستیم:

  1. اگر در قیمت 500 تومن در صف خرید گرفتار شدیم چه کنیم؟
  2. اگر قیمتها زودتر برگشتند چه کنیم؟

حال به روش زیر معاملات را انجام می‌دهیم:

ابتدا نیمه 2/3hرا مشخص می‌کنیم وفاصله نیمه 2/3h تا کف 2/3h را به چند levelتقسیم می‌کنیم،تعداد سطوح ایده آل 4 سطح می باشد.

بعد از مشخص شدن قیمتها حال به بودجه بندی بر اساس سری اعداد فیبوناچی می پردازیم.[1]

[1] تعداد سطوح برای اقدام به معامله خرید بر اساس فاصله قیمتها وتجربه تریدر دلخواه می باشد.

[1] اعداد بعدی از جمعِ دو عددِ قبلیِ خود بدست می‌آیند. این سری عبارت‌اند از:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵

 

حال بر اساس میزان بودجه اختصاص یافته در این سهم بر اساس تعداد بسته ها بودجه‎بندی میکنیم:

در مثال ذکر شده 11 ملیون تومن سرمایه در نظر می‌گیریم پس:

یک میلون تومان سهام 600 تومانی خرید می‌کنیم که می‌شود 1666 سهم

دو میلون تومان سهام 566 تومانی خرید می‌کنیم که می‌شود 3533 سهم

سه میلون تومان سهام 533 تومانی خرید می‌کنیم که می‌شود 5628 سهم

پنج میلون تومان سهام 500 تومانی خرید می‌کنیم که می‌شود 10000 سهم

 

با توجه به بودجه کل وتقسیم برتعداد کل سهام خریداری شده میانگین 528 تومان را بدست می آوریم.

اگر قرار باشد در قیمت 700 تومان از معاملات خارج شویم سود هر سهم برابر است:

172=700-528

3582244 =172*20827

سود کل برابر است با سه ملیون وپانصدو هشتادو دو هزارو دویست و چهل وچهار تومان