A

Aaccount

حساب، به اصل حساب افتتاح شده در نزد بانک يا کارگزار گفته مي شود

Aggressor

مهاجم، خريدار معتقد به صعود قيمت ها

Anecdotal

شايعات وشنيده هاي غير رسمي

Anticipation

پيش بيني

Appreciation

افزايش ارزش يک ارز در مقابل ارزي ديگر

Arbitrage

استفاده از تفاوت قيمت يک کالا در دو بازار مختلف

Ask

نرخ خريد معامله گر و نرخ فروش کارگزار

Asset

دارايي، نقدي و غير نقدي

B

Balance

تراز حساب

Barchart

نوعي نمودار براي نمايش نوسان قيمت در بازار هاي مالي

Base currency

در هر جفت ارز، ارزي که ابتدا نوشته ميشود

Basis

کوچکترين واحد تغييرات نرخ بهره

Bear

خرس، نماد نزول قيمت

Bear market

بازار نزولي

Bid

نرخ فروش معامله گر و نرخ خريد کارگزار

BOE

بانک مرکزي انگلستان

Break even point

نقطه سربه سر، قيمتي از بازار که معامله گر در آن نقطه با احتساب هزينه هاي جانبي(نظير کارمزد کارگزار)در وضعيت خنثي (نه سود و نه ضرر)قرار گيرد

Broker

کارگزار

Brokerage fee

کارمزدي که کارگزار بابت ارايه خدمات معاملاتي از معامله گر دريافت مي نمايد

Budget deficit

کسري بودجه

Bull

گاو نر، نماد افزايش قيمت

Bull market

بازاري که قيمت هاي آن در حال صعود است

Bundes bank

بانک مرکزي آلمان

Buy

خريدن

Buy limit order

دستور خريدي بالقوه به کارگزار که با کاهش قيمت و رسيدن به قيمت مورد نظر بالفعل مي شود

Buying the dips

خريد در قيمت کف بازار

C

Cable

لفظي عاميانه براي GBP/USD

Calendar

تقويمي که زمان اعلام شاخص هاي اقتصادي را نشان مي دهد

Call rate

نرخ بهره شبانه بين بانکي

Candelstick chart

نمودار نوسان قيمت موسوم به شمع ژاپني

Cash market

بازارخريد و فروش نقدي و فيزيکي ارزها

Capital

سرمايه

Central bank

بانک مرکزي

CFD

به معاملاتي گفته مي شود که ملکيت در آنها صدق نمي کند و شرکت در آن صرفا به منظور کسب سود ناشي از تفاوت قيمت ميباشد

Chart

نمودار که در بازارهاي مالي براي ثبت نوسان قيمت بکار مي رود

Client

مشتري

Close position

خارج شدن از وضعيت معاملاتي در بازار، مسدود کردن معاملات در حال جريان

Commodity

کالا

Consumer

مصرف کننده

Convertible currency

ارزي که مي تواند بدون کسب مجوز از بانک مرکزي انتشار دهنده آن با ارزهاي ديگر يا طلا مبادله شود.

Counter party

طرف مقابل در يک معامله

Cross rate

نرخ مبادله ارزهاي فرعي(Cross)

Cross pair

به جفت ارزهايي گفته مي شود که دلار آمريکا شامل آنها نباشد

Crude oil

نفت خام

Currency

ارز

Currency risk

خطر ضرر وزيان ناشي از معاملات ارزها

Currency swap

به قراردادي اطلاق مي شودکه طي آن طرفين ملزم مي شوندارزهاي متفاوتي را دريک نرخ مبادله مشخص، ميزان معين و تاريخي معلوم مبادله نمايند

Currency option

قرارداد اختيار معامله ارزه، که به خريدار اختيار اين امکان را مي دهد تا طي زماني معين وبا قيمت و مقداري مشخص و ثابت، در صورت تمايل اقدام به انجام معامله نمايد

Currency warrant

قرارداد اختيار معامله ارز با سررسيدي بيش از يک سال

Customer

مشتري

D

Day trade

معامله يا معاملاتي که در يک روز کاري شروع و در همان روز پايان مي يابد

Dealer

شخصيتي حقيقي يا حقوقي که اقدام به خريد دارايي هاي مالي با حجم بالا مي نمايد و آنها را با حجم کمتر به معامله گران خرد با بهاي بشتر مي فروشد

Decline

کاهش

Deflation

رکود

Demand

تقاضا

Demo account

حساب مجازي

Deposit

سپرده که توسط مشتري نزد کارگزار نگه داري مي شود

Depreciation

کاهش، کاهش ارزش يک ارز در برابر ارزي ديگر

Discretionary account

به حسابي گفته مي شودکه يک مدير سرمايه با وجوه آن براي صاحب حساب معامله انجام مي دهد و براي هر معامله احتياج به اجازه جداگانه اي از سوي صاحب حساب ندارد

Divergence

واگرايي

Draft

حواله، برات

Draw down

کاهش موجودي حساب در پي چند معامله ناموفق

E

ECB

بانک مرکزي اتحاديه اروپا

EMS

سيستم پولي يکسان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا

EMU

اتحاديه پولي اروپا شامل کشورهاي:آلمان، ايتالي، فرانسه، اسپاني، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اتريش، فنلاند، ايرلندوبلژيک

Exchange rate

نرخ مبادلاتي دو ارز

Exchange rate risk

رجوع شود به Currency risk

Execution

به معاملاتي اطلاق مي شود که در بازار باز شده اند و هنوز با يک حالت معاملاتي معکوس مسدود نشده اند

F

Fall

سقوط، اشاره به نزول ارزش يک ارز در برابر ارزي ديگر

Federal reserve

بانک مرکزي ايالات متحده آمريکا

Fixed exchange rate

نرخ رسمي و ثابتي که توسط بانک مرکزي يک کشوربراي تعيين ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي ديگر تعيين مي گردد.هرچندکه اين نرخ ثابت معمولا در يک بازه کوچک و کنترل شده نوسان مختصري خواهد داشت

Flat

اصطلاحا به زماني اطلاق مي شودکه نوسان هاي بازار جهت خاصي نداشته و فراز و فرود واضحي در بازار مشاهده نمي شود (ونيز به وضعيت معامله گري گفته مي شود که وضعيت معاملاتي نداشته باشد)

Floating exchange rate

سيستم نرخ ارز شناور، سيستمي است که طي آن ارزش خارجي پول ملي در بازار و تحت نيروهاي عرضه و تقاضا تععين مي شود

Fluctuation

منظور نوسان وتغييرات نرخ است

FOMC

کميته مرکزي بازار باز آمريکا که به تصميم گيري در باره ميزان نرخ بهره (بعبارت بهتر سپرده احتياطي بانکها) مي پردازد (براي اطلاعات بيشتر درخصوص بازار باز و عمليات آن رجوع کنيد به:پول و بانکداري ونهادهاي مالي تاليف دکتر احمد مجتهد)

Foreign exchange – forex, fx

بازاري که از تبادل ارزهاي خارجي در مقابل هم پديد مي آيد

Forecast

پيش بيني که به تغييرات نرخ هامي پردازد

Forward

قرارداد سلف يا Forward در بازار ارز معامله اي است خارج از بورس که بر اساس آن يک ارز در مقابل ارزي ديگر با مقداري مشخص و با قيمتي معين در تاريخي معلوم در آينده مبادله مي شود برخلاف معاملات آتي ها قراردادهاي سلف به سبب ماهيت “خارج از بورس بودن” از انعطاف زيادي برخوردار هستند

Front and back office

دفاتر مديريت و پشتيباني در نهادهاي مالي

Fund

سرمايه، ذخيره

Fundamental analysis

تحليل بنيادي که به بررسي تاثير عوامل سياسي، اقتصادي واجتماعي موثر بر بازار مي پردازد

Futures market

بازار معامله قرارداد آتي ه، يک قراداد آتي مانند قرارداد سلف است با اين تفاوت که فقط در بورس ها معامله مي شود و شريط استاندارد بر آن حاکم است(براي آگاهي بيشتر رجوع کنيد به :مشتقات و مديريت ريسک در بازارهاي نفت تاليف دکتر مسعود درخشان)

G

Gap

فاصله، منظور فاصله اي در چارت است که بدليل تفاوت در بالاترين قيمت و پايينترين قيمت دو کندل متوالي ايجاد مي شود

GDP

توليد ناخالص داخلي

GFD

نوعي محدوديت براي اجراي دستورهاي از پيش تعيين شده به بروکر است به معناي معتبر تا پايان روز کاري که دستور داده شده است

Green back

اصطلاحي براي دلار آمريکا

GTC

مانند GFDاما به معناي معتبر تا اطلاع ثانوي

H

Hedging

انجام معامله به منظور محافظت از خطر زيان در معامله اي ديگر

High

بالاترين قيمت در يک بازه زماني تعيين شده

I

Illiquidity

رکود، کمبود نقدينگي

Index

شاخص

Indicator

نشانگر، انديکاتور

Inflation

تورم

Institutional account

حساب موسساتي

Initial margin

سپرده احتياطي موردنياز براي ورود به يک وضعيت معاملاتي است که براي ضمانت اجرايي مي بايست موجود باشد

Interbank market

بازاري که از تبادل ارزها مابين بانک ها ايجاد مي شود

Interbank rate

نرخ مبادله ارزدر بازار بين بانکي

Interest rate

نرخ بهره

introducer broker – IB

شخصيت حقيقي يا حقوقي که واسطه بين کارگزارو مشتري مي شود

ISM

شاخص مديريت عرضه محصولات کارخانه اي

J

Jobber

دلال يا کارگزار بورس

Jobless claim

به معني مدعي بيمه بيکاري است که بصورت شاخص بيان مي شود و به افرادي اشاره مي شود که بيکار هستند و دولت بايد به آنها بيمه بيکاري پرداخت نمايد

L

Lagging indicators

نشانگر(انديکاتور)هاي پيرو، فاقد قدرت پيش بيني که از تغييرات گذشته تبعيت مي کنند

Leading indicators

نشانگر(انديکاتور)هاي پيشرو، در ذاتشان پيش بيني هست

Leverage

اعتباري که از سوي بروکر داده مي شود و اين امکان را به معامله گر مي دهد تا با سرمايه کمتر از حد يک قرارداد(lot)هم بتواندمعامله نمايد

Limit orders

دستور خريدي پايينتر از قيمت فعلي بازار ويا فروش در بالاي قيمت جاري

Liquidity

نقدينگي

Long position

به حالتي گفته مي شود که با خريد جريان معامله آغاز مي شود

Lot

قرارداد، براي معامله در بورس بايد مقدار حداقل و استانداردي از تعداد واحدهاي مورد معامله مورد مبادله قرار گيرد که به اين مقدار استاندارد يک لات گفته مي شودمثلا يک لات دلار برابر 100.000 دلار است

Low

پايينترين قيمت در يک زماني مشخص

M

Major currencies

به زوج ارزهايي گفته مي شودکه دريک طرف آن دلار آمريکا قراردارد.اين زوج ها 85 درصد معاملات را شامل مي شوند:

EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، USD/CAD، AUD/USDوNZD/USD

Manufacturing product

محصولات کارخانه اي

Margin

حاشيه امنيت، سپرده اوليه که توسط مشتري نزد کارگزار نگهداري مي شود، پس از دريافت اعتبار پيشنهادي کارگزار و انتخابي مشتري، مارجين ناميده مي شود

Margin call

هر کارگزاري حد مشخصي از مارجين را معين مي نمايد که در صورت کاهش حساب مشتري از آن مبلغ، کليه پوزيشن هاي باز مشتري بسته خواهد شد و درخواستي براي شارژ مجدد حساب به مشتري ارسال خواهد شد.

Market maker

کارگزاري که عرضه کننده قيمت هاست و خود نيزآمادگي خريد و فروش در برابر مشتريان در نرخ ارزهاي موجود را دارا مي باشد و سفارش معامله از پيش تعيين شده را نيز انجام مي دهد

Market order

دستور

انجام معامله

Market regulation

مقررات و قوانين حاکم بر بازار

Market trend

روند حرکت قيمت ها در بازار

Market view

پيش بيني روند حرکتي بازار

Maturity

تاريخ تسويه حساب

Mini account

حساب ميني

Monetary

پولي، مالي

Mortgage

رهن، گرو-مربوط به نرخ تسهلات وام هاي اعطايي بانک ها

N

Narrow

حرکت آهسته و کم حجم نرخ

NFA

موسسه اي مستقل و خود محور که به وضع مقررات و آيين نامه براي بازارهاي آتي ها مي پردازد

Non durable goods

کالاهاي کم دوام

Non farm payroll

تعداد حقوق بگيران آمريکايي درهمه بخش ها به جز :کارکنان دولت مرکزي-کارکنان خانه هاي شخصي-کارکنان موسسه هاي خيريه-کارکنان بخش کشاورزي

O

Offer

نرخ پيشنهادي

Offset

جبران کردن، اصطلاحا به معامله اي جبراني خلاف جهت معامله اصلي براي پوشش ريسک گفته مي شود

O.c.o – one order cancel other

يک دستور معاملاتي مشروط که شامل دو قسمت است.در صورتي که هريک از دو قسم محقق شود، دستور مربوط به قسمت ديگر بصورت خودکار لغو مي شود

Open position

هرمعامله اي که هنوز با پرداخت فيزيکي تسويه نشده باشدويا با يک معامله معکوس ديگر که همان تاريخ اعتبار را دارد، مسدود نشده باشد

Otc – over the counter

معاملات در بازارهاي مالي از جهت محل انجام بدو دسته تقسيم مي شوند:داخل بورس و خارج از بورس.معاملات خارج از بورس يا OTC به سبب کمتر بودن شرايط نظارتي داراي خصوصيات منعطف تر و ريسک بيشتر هستند

Overnight trading

معاملات شبانه، خريد و فروشي که مابين 9 شب و 8 صبح صورت گيرد.

P

pace

جهش قيمت و حرکت آن در نمودار

Peak

بالاترين نرخ در نوسان

performance

عملکرد، کارنامه معاملات

Pip

عبارتي که در بازار ارز براي انجام کوچکترين حرکت در نرخ هاي معاملاتي بکار مي رود.

Political risk

عدم اطمينان از بازگشت سرمايه به دليل احتمال اتخاذ تصميمات سياسي که بازگشت سود سرمايه را با خطر مواجه سازد

Premium

دريافت کارمزد اضافه بدليل حجم بالاي سفارش مشتري

price

قيمت

Price transparency

شفافيت قيمت، شرايطي که هم فروشنده و هم خريدار از قيمت بازار آگاهي دارند

Producer

توليد کننده

Property

مال ودارايي

R

Rate

نرخ

Resistance

سطحي از قيمت که انتظار مي رود در آن نقطه قيمت سقوط کند

Retail sale

خرده فروشي

Risk capital

مقداري از پول که فرد مي تواند براي سرمايه گذاري از آن استفاده کند و در صورت ضرر تاثير جدي بر زندگي عادي وي نداشته باشد

Rollover

زماني که يک پوزيشن بيش از يک روز کاري باز باشد براساس تفاوت نرخ بهره دو ارزي که با هم در حال مبادله هستند هزينه يا درآمدي به مشتري وارد مي شود که به آن هزينه نگه داري شبانه گفته مي شود

Rumor

شايعه

S

salary

دستمزد، حقوق

Sell

فروختن

Sentiment

احساس

Settlement

تسويه يا تبديل فيزيکي ارزها به يکديگر

Short

فروختن يک ارز يا سهام بدون مالکيت آن ونگاه داشتن وضعيت فروش با انتظار کاهش قيمت و سپس خريد آن

Sideways market

بازاري که قيمت ها در محدوده اي باريک در حال نوسان هستند

Skeptical

حس شک وترديد در هنگام معامله

Slippage

تغيير قيمت از زمان صدور فرمان معامله از سوي مشتري تا زمان اجراي آن توسط بروکر

Speculator

سفته باز، معامله گري که براي ارزش ذاتي کالا اقدام به معامله نمي کند و صرفا براي سود جستن از نوسانات قيمت اقدام به خريد و فروش مي نمايد

Spot

معامله لحظه اي که قبض و اقباض در لحظه انجام معامله صورت مي گيرد(گاها تا دوروز هم تسويه مي تواند به تاخير بيافتد)

Spread

تفاوت بين قيمت خريد وفروش، هر قدر ميزان اسپرد جفت ارزي کمتر باشد نشان از حجم بالاتر معاملات روي جفت ارز مذکور دارد

Stock market

بازار سهام و اوراق بهادار

Stop loss order

دستور حد ضرر، که معامله گر مي تواند براي جلوگيري از ضرر بيشتر و خروج از بازار به کارگزار اعلام نمايد

Strengthen

افزايش قيمت يک ارز در مقابل ارزي ديگر

Support

سطحي از قيمت که انتظار افزايش نرخ در آن وجود دارد

Supply

عرضه کردن

Survey

ارزيابي کردن

Swing market

به بازاري گفته که قيمتها مرتبا در حال نوسان باشند

T

Target

حد سود، take profit، نرخ مورد نظر براي کسب سود و خروج از بازار

Tax

ماليات

Technical analysis

تحليل رفتار قيمت با استفاده از اطلاعات موجود در نمودار، روندهاي قيمتي و حجم معاملات

Tomorrow to next

معامله يک جفت ارز بدون بستن يا تسويه آن تا روز آتي

Trade

معامله کردن

Turn over

گردش مالي، به حجم معاملات اشاره دارد

Two way price

نرخ هاي خريد و فروش براي يک جفت ارز

U

Unemployment rate

نرخ بيکاري

Us prime rate

نرخي که بانک هاي آمريکا به شرکت هايي که مشتري اصلي آنها هستند عرضه مي کنند

Up trend

روند صعودي

Us treasury bill

اوراق قرضه کوتاه مدت (کمتر از يکسال) دولت آمريکا که اين اوراق بين 1ميليون تا 5 ميليون دلار بفروش مي رسند

Us treasury note

اوراق قرضه ميان مدت(بين يک تا ده سال) دولت آمريکا که سود آن را شش ماه يکبار پرداخت مي کند

V

Value date

تاريخ تسويه يک معامله سلف يا لحظه اي(اسپات)

Variation margin

مارجين اضافي، گاها برخي کارگزاران در شرايط پر نوسان درخواست مارجين بيشتري از مشتري مي نمايند

Versus

دربرابر، در مقابل، براي مقايسه يک ارز در برابر ارزي ديگر بکار ميرود

Volatility

ميزان نوسان و تغيير قيمت در يک بازه زماني مشخص

Volume

مجموع حجم معاملات انجام شده در يک بازه زماني مشخص

Y

Yield بازده