فیبوناچی:(Fibonachi)

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) (حدود ۱۱۷۰–حدود ۱۲۵۰) نخستین ریاضی‌دان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم است.

سری فیبو توسط این دانشمند ارائه گردید. این اعداد از صفر و یک شروع می شوند و از جمع یک عدد با عددی قبلی آن عدی بعدی محاسبه می‌گردد:

 

                                                                         … 0،1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144،233 

این نتیجه‌گیری از فرضیه زیر حاصل گردید:

به‌طور مثال خرگوش‌هایی وجود دارند که هر جفت (یک نر و یک ماده) از آنها که به سن یک ماهگی رسیده باشند به ازاء هر ماه که از زندگی‌شان سپری شود یک جفت خرگوش متولد می‌کنند که آنها هم از همین قاعده پیروی می‌کنند حال اگر فرض کنیم این

 

خرگوشها هرگز نمی‌میرند و در آغاز یک جفت از این نوع خرگوش در اختیار داشته باشیم که به تازگی متولد شده‌اند .

این اعداد در تحلیل تکنیکال کاربرد بسیار ویژه‌ای دارند. بر این اساس تحلیلگران با تخصص‌های مختلف و با شیوه‌هایی متفاوت از سری اعداد فیبو استفاده می‌کنند. علاوه‌بر کاربرد این اعداد ، از درصدهایی فیبوناچی نیز در تحلیل‌ها استفاده می‌شود . 

نحوه محاسبه درصدهای فیبوناچی

بعد از هشتمین عدد سری فیبو که عدد 21 می‌باشد نسبت دو عدد متوالی به هم مقدار ثابتی می‌باشد :

1.618=34÷55

1.618=55÷89

1.618=89÷144

1.618=144÷233

حال چنان‌چه هر عدد را برعدد بعدی تقسیم کنیم :

0.618=55÷34

0.618=89÷55

0.618=144÷89

عدد 0.618 یکی از اعداد مهم در نسبت قیمتها در بازارهای مالی می‌باشد. عددهای پرکاربرد و مهم دیگری نظیر 0.382و.0.786 و … نیز وجود دارند.

در بین این اعداد رموز و شگفتی‌های دیگری نیز وجود دارد:

1=0.618-1.618

1=0.618×1.618

0.382=0.618-1

0.382=0.618×0.618

1=1.618-2.618

1=0.618×1.618

1=0.382×2.618

1.618=0.618×2.618

2.618=1.618×1.618

به‌جز عدد یک ودو هر عددی از سری فیبوناچی را که در عدد4 ضرب وحاصل آن رابا یکی از اعداد همین سری به ترتیب جمع کنیم. عضوی از مجموعه فیبوناچی به‌دست خواهد آمد:

13=1+12=4×3

21=1+20=4×5

34=1+32=4×8

53=1+52=4×13

85=1+84=4×21

پس با اشاره مختصری که شد به این نتیجه خواهیم رسید که اعداد سری فیبوناچی و نسبت‌های فیبوناچی کاربرد زیاد و با اهمیتی در انواع ابزارهای تحلیلی وکاربردی خواهند داشت.

نسبتهای کاربردی

0،23،38.2،2،50،61.8،79،89،100،127،162،314،362

بهترین ابزار جهت پیداکردن Targetیا Tp و Sl  استفاده از انواع فیبوناچی‌ها می باشد.

در این مبحث به بیان فیبوRetracement و Expansion می‌پردازیم.

فیبوناچی (Retracement)

برای اضافه کردن سطوح 79،127،127،162،262،314،362 به روش زیر عمل می کنیم:

ابتدا فیبو را ترسیم کرده و وارد Fibo properties  می‌شویم با زدن دکمه Add در قسمت Level و Description  اعداد زیر را اضافه می‌کنیم.

نحوه استفاده از فیبوناچی

ابتدا موج یک را شناسایی می‌کنیم.

در روند صعودی فیبو را از کف به سقف ترسیم می‌کنیم. یا به‌طور کلی می‌توان فیبو را ازابتدای موج یک به انتهای آن ترسیم کرد.

بعد از شکل‌گیری موج دو باتوجه به سطوح فیبوناچی میزان اصلاح را مشاهده می‌کنیم و بر اساس قوانین زیر target را مشخص می‌کنیم.

توضیحات

اگر میزان اصلاح عدد23، 38 ،50 ،62 باشد قیمت‌ها تضمین‌شده در جهت روند تا سطح 162 فیبوناچی پیش خواهند رفت و محل قرار گرفتن Tp  روی سطح 162 می‌باشد.

اگر میزان اصلاح عدد 79باشد قیمت‌ها تضمین‌شده در جهت روند تا سطح 127 فیبوناچی پیش خواهند رفت و محل قرار گرفتن Tp  روی سطح 127 می‌باشد.

اگر میزان اصلاح عدد100باشد قیمتها تضمین شده در جهت روند تا سطح صفر فیبوناچی پیش خواهند رفت ومحل قرار گرفتن Tp روی سطح صفر می باشد.در این حالت بازار در ‌روند خنثی قرار گرفته است.

درصورتیکه قیمتها از 100 عبور کنند قطعا تغییرموج یک اشتباه تشخیص داده شده است وتغییر جهت روند درپی خواهد داشت.

نکته: بهترین محل قرار گیری Sl  بین سطوح 100 و 127 است .

نکته: سطوح فیبوناچی بهترین خطوط حمایت و مقاومت بالقوه بازار می باشند.درصورتیکه این سطوح‌باسطوح‌پیوت‌روزانه ،نقاط ماژور منطبق شوند از قدرت واهمیت بیشتری برخوردارمی‌باشند وقیمتها نسبت به آنها عکس العمل بیشتری نشان می‌دهند.

نکته:برای تحلیل بازار میتوان فیبو را از هر سقف به کف و از هر کف به سقفی ترسیم کرد ،ولی برای گرفتن معامله فقط باید روی موج یک قرارگیرد .

نکته: درصورتیکه چند فیبو از نقاط مختلف ودرتایم فریمهای مختلف ترسیم شود وسطوحی بر یکدیگر منطبق شوند ،این سطوح از اهمیت بیشتری برخوردارهستند.

فیبو Expansion

نحوه قرار گیری این فیبو دقیقا شبیه به فیبوناچی   Retracementمی‌باشد.

یعنی فیبو را از ابتدای موج یک به انتهای موج یک ترسیم می‌کنیم سپس دسته فیبو Expansion را روی انتهای موج اصلاحی قرار می‌دهیم .بعد قرار گیری این فیبو سطح 100% فیبو را به عنوان Tp  انتخاب می‌کنیم.

نکته: عموما بازار به سطح  62% نیز عکس العمل‌هایی خواهد داشت.

نکته : زمانیکه بین سطح 79و62 فیبو Retracement دچار شک وتردید شده اید بهتراست از فیبو  Expansionاستفاده کنید .

هرعملی واکنشی به دنبال دارد و میتوان بر اساس گذشته آینده را پیش بینی کرد .