تنها رمز موفقیت شما در بازارهای مالی رعایت مدیریت سرمایه هست . سناریو نویسی تنها روشی‌ست که با استفاده از الگوریتمهای ریاضی به شما این امکان را میدهد تا به بهترین نحو مدیریت سرمایه را در معاملات خود پیاده کنید. دکتر یوسفی نژاد