درباره اروند تحلیل

گروه آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی اروند تحلیل با مدیریت اروند یوسفی نژاد دانش آموخته دکترای کسب وکار ازدانشگاه تهران، مدرس دانشگاه ، نویسنده کتاب با شناسه ملی، با بیش از 18 سال سابقه فعالیت در بازارهای  CFD ،تدریس در زمینه تحلیلگری، معامله گری، روانشناسی معاملات وبرگزاری همایشها،سمینارها  وکارگاههای تخصصی در بازارهای مالی داخلی بورس اوراق بهادار تهران ، بنیان گذار سناریو نویسی بر پایه تلفیق زمان وقیمت وبا استفاده از الگوریتمهای ریاضی در ایران ،موفقیت های خود را با شما به اشتراک خواهد گذاشت.