خطوط حمایت و مقاومت

تمامی خطوط سقف وکف نمودارها خطوط حمایت ومقاومت می‌باشند. عملا پیدا کردن این خطوط از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت این نقاط به حدی بالاست که بدون شناخت این سطوح معامله کردن در بازارهای مالی غیر ممکن یا همراه با ریسک بالا خواهد بود در نوشتارهای پیش‌رو در هر مبحث توضیح مبسوط وارتباط با تکنیک‌های دیگر بیان خواهد‌شد.

خطوط حمایت یا خطوط تقاضا(Support) به قیمتها کمک می‌کنند تا درجهت روند پیش‌روی کنند پس بهترین نقطه ورود به معاملات روی خط روند می باشد.

حمایت چیست؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند ، خریداران به خرید راغب تر  شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. اعتقاد بر این است که زمانی‌که قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بر عرضه غلبه می کند و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می‌کند.

خط حمایت

خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا ایجاد می‌شود همیشه پایدار نمی‌ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان‌دهنده‌ی غلبه‌ی فروشندگان بر خریداران است.

خطوط مقاومت یا خطوط عرضه (Resistance) جلوی پیشرفت قیمت‌ها در جهت روند را می‌گیرند. این‌خطوط محل نقد کردن معاملات‌ و‌ ورود معامله‌گران اسکالپ‌کار‎‌به‌ معاملات می‌باشد.

مقاومت چیست؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن فروش آن‌قدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. منطق حکم می‌کند که هنگامی که قیمت به‌سمت سطح مقاومت بالا می‌رود، فروشندگان به فروش راغب‌تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند. اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می رسد، عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

خط مقاومت

خط مقاومت خطی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می‌شود همیشه پایدار نمی‌ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان دهنده ی غلبه ی خریداران بر فروشندگان است. افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده‌ی یک تمایل جدید به خرید و یا انگیزه ی کمتر برای فروش است.

قبلا اشاره‌ای به معاملات خرید در کف و معاملات فروش در سقف داشته‌ایم که در مبحث به صورت مبسوط بیان خواهیم‌کرد.

در کف خرید کنید.                                                                        Buy when price hits the low

در سقف بفروشید.                                                                       Sell when price hits the high

سوال اینجاست سقف وکف‌های واقعی بازار کجا هستند؟

چه مراحلی طی شود تا ما به این سطوح مهم دست پیدا کنیم ؟

اعتبار این سطوح تا چه زمانی باقی می‌ماند؟

و…

کلیه سقف‌ها وکف‌های بازار محل قرار گرفتن خطوط حمایت و مقاومت هستند.

لذا ابتدا خطوط حمایت و مقاومت قوی و محکم بازار را پیدا می‌کنیم.

نکته: دربازارهای مالی بین الملل باید توجه داشت که گاهی به‌جای سطوح حمایت و مقاومت با محدوده قیمتی حمایت و مقاومت روبرو خواهیم شد.

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی تحلیل فنی موفقیت آمیز است. اگر‌چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما گاهی از وجود و موقعیت آنها توانایی تحلیل و پیش‌گویی را به شدت بهبود می‌بخشد. اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت مهم نزدیک می‌شود، باید آن‌را به عنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه‌های افزایش فشار خرید و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود. اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود، باید آن‌را به‌عنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه‌های افزایش فشار فروش و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌ی تغییر رابطه‌ی بین عرضه و تقاضا است. شکسته شدن خط مقاومت نشان‌دهنده‌ی پیروزی تقاضا (خریداران ) و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده ی پیروزی عرضه ( فروشندگان ) است.

شرایط خطوط حمایت و مقاومت کاربردی و محکم

 1. درگذشته بازار سقف‌ها وکف‌های بیشتری رالمس کرده باشند.
 2. برخورد با نقاط ماژور بازار داشته باشند.
 3. عدد روند داشته باشند.
 4. خطوطی که ماهیت حمایت و مقاومت را دارا باشند.(مهمترین شرط)

  بعد از اینکه خطوط قدرتمند حمایتی و مقاومتی بازار را شناسایی کردیم نسبت به قیمت جاری بازار نزدیکترین سقف وکف را انتخاب می‌کنیم.

  بعد از ان منتظر می‌نشینیم تا سقف یا کف مورد نظر شکسته شود. زمانی‌که قیمت‌ها از سقف عبور کنند وآن‌رابشکنند سقف موجود ماهیتش از سقف به کف تغییر می‌کند و مصداق جمله خرید در کف را دقیقا اینجا مشاهده خواهیم کرد و می‌توان اقدام به معامله خرید نمود.

  و درصورتی‌که کف پایین شکسته شود ماهیت آن از کف به سقف تبدیل شده وباید در این سقف جدید معامله فروش انجام داد.

نکته: درصورتی‌که در بازارهای مالی بین المللی قصد فعالیت دارید به‌دلیل دوطرفه بودن بازار می‌توان در هر کدام از سقف‌ها وکف‌های جدید و تازه متولد شده معامله گرفت، ولی اگر قصد معامله در بازارهای مالی داخلی را دارید از تحلیل و شکست‌های رو به پایین برای پیدا کردن نقاط ورود مناسب به معامله خرید استفاده می‌کنیم.

قانون 2/3h

هرسقف وکفی که در بازارهای مالی شکست در ان اتفاق می‌افتد میتوان بعد از شکست وارد معاملات شد.

حال با استفاده از یک قانون ساده وکاربردی مهم می‌توان محل قرار گرفتن Tp و Sl را مشخص کرد.

در این حالت فاصله قیمتی بین سقف وکف را اندازه‌گیری می‌کنیم و بعد ورود به معاملات tp را به اندازه دو سوم فاصله بین ان سقف و کف قرار می دهیم.

نکته: این تکنیک یکی از پر کاربردترین تکنیک‌های معاملاتی می‌باشد .

خط روند

نحوه ترسیم خط روند

در حالت کلی برای ترسیم یک خط به دو نقطه نیاز می باشد، بنابراین برای ترسیم خط روند، در روند صعودی باید آخرین کف‌های شکل گرفته در نمودار را به یکدیگر وصل کرد وآن‌را ادامه داد این خط، خط روند نام دارد.

سپس روی آن دوبارکلیک کرده و با گرفتن کلیدCtrl آنرا روی قله بین دو کف منتقل می‌کنیم (لازم به ذکراست چون ما به‌دنبال پیش‌بینی آینده بازار هستیم دقیقا در انتهای نمودار این دوکف وقله قابل مشاهده می‌باشند و به‌همین‌دلیل تحلیل‌گران دچار اشتباه کمتری خواهندشد) این خط، خط کانال نام دارد.

قیمت‌ها همیشه تمایل به حرکت در محدوده این کانال را دارند و خروج قیمت و عکس العمل نسبت به هر کدام از این خطوط تحلیل مربوط به خود را داراست.

خط روند اولین قدم برای یک تحلیل درست می‌باشد. ابتدا صحت و سقم خط روند را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

تا زمانی‌که شکست صورت نگرفته است خط روند ترسیم شده قابلت بالایی برای تحلیل ندارد پس زمانی‌که شکست خط روند صورت گرفت اولین بررسی که انجام می‌دهیم تایید خط روند است .

شرایط شکست خط روند (درروندصعودی)

مرحله اول : یک کندل از خط روند عبور کند و زیر آن بسته شود.

مرحله دوم : یک کندل زیر خط روند باز و بسته شود .

مرحله سوم : یک کندل از کف قبلی عبور کند و زیر آن بسته شود.

مرحله چهارم : یک کندل زیر کف قبلی باز و بسته شود .

لازم به ذکر است این مراحل ممکن است طی دو یا چند کندل اتفاق افتد.

بعد از مراحل بالا شکست صورت گرفته و روند از صعودی به نزولی تغییر جهت داده است.

(1)

(3)

(2)

نکته مهم: موجی که روند را عوض می‌کند موج یک از دیدگاه تئوری الیوت نام دارد .

زمانی‌که شکست صورت گرفته است چند بررسی برای صحت خط روند و شکست خط روند انجام می‌دهیم .

عواملی که خط روند را باطل می‌کنند

 1. قیمت‌ها از خط کانال خارج شده باشند و نقطه Closeکندل بیرون خط کانال شکل گرفته باشد.
 2. فاصله مرحله اول شکست خط روند با کف قبلی بیشتر از فاصله کف قبلی و ماقبل آن باشد .(یکی از مهمترین عوامل )

بررسی شرایط صحت خط روند

طبق شکل ترسیم شده نقاط A- B-C را مشخص می‌کنیم .

نقطهA  : دومین کف قبل ازمراحل شکست خط روند .

نقطه B : اولین کف قبل از مراحل شکست خط روند .

نقطه C : مرحله یک شکست خط روند .

بعد از مشخص کردن نقاط ذکرشده جهت بررسی شرایط ،خط عمودی روی آن‌ها قرار می‌دهیم

درصورتی‌کهAB≥BC  باشد خط روند ترسیم شده صحیح می‌باشد و می‌توان مراحل بعدی تحلیل را دنبال کرد .

در صورتی‌که AB<BC  باشد خط روند ترسیم شده صحیح نمی‌باشد و از ادامه تحلیل با این خط روند خودداری می‌کنیم و به‌دنبال یک خط روند جدید و صحیح می‌گردیم .

نحوه ترسیم خط روند نزولی

ابتدا دو قله یا سقف انتهای بازار را به یکدیگر وصل می‌کنیم. سپس با دوبارکلیک کردن روی آن وگرفتن کلید Ctrl آن‌را روکف منتقل می کنیم. کانال ایجاد‌شده یک کانال نزولیست و قیمت‌ها همراه تمایل به حرکت در این کانال را دارند هرگونه خروج قیمت و بسته شدن کندل آن برون از کانال باید توسط تحلیل‌گران مورد بررسی قرار گیرد.

مراحل شکست خط روند نزولی

مرحله اول : یک کندل از خط روند عبور کند و بالای آن بسته شود.

مرحله دوم : یک کندل بالاتر از خط روند باز و بسته شود .

مرحله سوم : یک کندل از سقف قبلی عبور کند و بالای آن بسته شود.

مرحله چهارم : یک کندل بالاتراز سقف قبلی باز و بسته شود .

لازم به ذکر است این مراحل ممکن است طی دو یا چند کندل اتفاق افتد.

(1)

(3)

(2)

بعد از مراحل بالا شکست صورت‌گرفته و روند از نزولی به صعودی تغییر جهت داده است.

نکته مهم : موجی که روند را عوض می‌کند موج یک از دیدگاه تئوری الیوت نام دارد .

زمانی‌که شکست صورت گرفته‌است چند بررسی برای صحت خط روند و شکست خط روند انجام می‌دهیم .

بررسی شرایط صحت خط روند نزولی(این قانون تجربه نویسنده می‌باشد)

طبق شکل ترسیم شده نقاط A- B-C را مشخص می‌کنیم .

نقطه A  : دومین کف قبل ازمراحل شکست خط روند .

نقطه B  : اولین کف قبل از مراحل شکست خط روند .

نقطهC  : مرحله یک شکست خط روند .

بعد از مشخص کردن نقاط ذکرشده جهت بررسی شرایط، خط عمودی روی آن‌ها قرار می‌دهیم. درصورتی‌که AB≥BC  باشد خط روند ترسیم شده صحیح می‌باشد و می‌توان مراحل بعدی تحلیل را دنبال کرد .

در صورتی‌که AB<BC  باشد خط روند ترسیم شده صحیح نمی‌باشد و از ادامه تحلیل با این خط روند خودداری می‌کنیم و به‌دنبال یک خط روند جدید و صحیح می‌گردیم .

 

نحوه ترسیم خط روند خنثی

روند خنثی بین سقف و کف‌های هم‌تراز شکل می‌گیرد و خطوط حمایت و مقاومت ، روند و کانال بر هم منطبق می‌شوند. در صورتی‌که فاصله بین این سقف‌ها وکف‌ها از یکدیگر دارای اختلاف قابل توجه قیمتی باشند در تایم فریم‌های پایین‌تر می‌توان آن‌ها را مورد بررسی روندی قرارداد و اقدام به معامله کرد.

شرایط شکست در روندهای خنثی

مرحله اول: خروج قیمت‌ها به بیرون کانال

مرحله دوم: باز و بسته شدن یک کندل بیرون از کانال

درصورتی‌که شکست به سمت بالا شکل گرفته‌باشد سیگنال خرید و در صورتی‌که شکست به سمت پایین شکل گرفته باشد سیگنال فروش دریافت می‌شود .

تست موج یک

بعد ازترسیم خط روند و بررسی آن به کنترل صحت شکست خط روند می‌رسیم .

نکته : موجی که روند را عوض می‌کند موج یک نام دارد.

حال برای اینکه قصد دنبال کردن تحلیل را براساس تکنیک‌های امواج الیوت خواهیم داشت ابتدا صحت موج یک را اثبات می‌کنیم :

بعد از شکست خط روند در روند صعودی، موج شکل‌گرفته موج یک نزولی می‌باشد در این حالت کف قبلی را نقطه A و ابتدای موج یک را نقطه B و مرحله سوم شکست خط روند را نقطه C می‌نامیم.

خطوط عمودی را روی نقاط قرار می‌دهیم و شرط صحت را بررسی می‌کنیم .در صورتی‌که AB≥BC باشد موج یک تشکیل‌شده از صحت کامل برخوردار است.

نکته: درصورتی‌که اختلاف در حد یک یا دو کندل باشد می‌توان صحت را تایید کرد .

نکته مهم: موجی که روند را عوض می‌کند موج یک نام دارد.

تست صحت موج یک صعودی

مطابق شکل نقاط A-B-C  را مشخص می‌کنیم. در صورتی‌که AB≥BC باشد موج یک تشکیل شده‌از‌صحت‌کامل‌برخورداراست.