Iran Mercantile Exchange : مکانی برای داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی و کشاورزی و راه‌اندازی معاملات ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی را در برنامه‌های پیش روی خود دارد.