انواع روند :

  1. روند خنثی
  2. روند صعودی
  3. روند نزولی

روند صعودی(افزایشی)

روند صعودی روندیست که سقف‌ها(قله)وکف‌های ایجاد شده از سقف‌ها وکف‌های قبلی بالاتر شکل گرفته باشند.

نکته: در روند صعودی فقط دنبال معامله خرید می‌گردیم.

روند نزولی (کاهشی)

روند نزولی روندیست که سقف‌ها وکف‌های ایجاد شده از سقف‌ها وکف‌های قبلی پایین‌تر شکل گرفته‌باشند .

نکته: در روند نزولی در بازارهای مالی بین المللی فقط دنبال معامله فروش و در بازارهای مالی داخلی که بازار یک‌طرفه می‌باشد نقطه ورود به معاملات خرید راپیدا می‌کنیم.

 

روند خنثی

روند خنثی روندیست که سقف‌ها وکف‌های ایجاد شده برابر با سقف‌ها وکف‌های قبلی بازار است.

 در صورتیکه دامنه نوسانات بین سقف‌ها وکف‌ها زیاد باشند می‌توان در تایم فریم‌های پایین‌تر براساس روندهای حرکتی روی قیمت‌ها اقدام به معامله کرد.